Onze missie

De baseline van vzw Sporen is helder: opvoeden doe je samen.


Vzw Sporen wil dat kinderen en jongeren kansrijk en veilig kunnen opgroeien, zo veel mogelijk omringd en ondersteund door familie

Deze familie zien wij breder dan een bloedband: naast een (groot)ouder, neef of tante kan ook een goede vriend, een oplettende buurman, een bezorgde juf, ouders van bevriende kinderen, een oude kennis… een erg betekenisvolle rol opnemen. Kortom zien we iedereen waarmee je belangrijke momenten deelt en die helpt zonder er iets voor terug te verwachten als een deel van je familie.

Samen kijken

Onze visie

Samen opvoeden

Ons vertrekpunt is de vraag van het gezin (wat moet er gebeuren?). Van hieruit richten we ons op krachten en hulpbronnen (wat loopt er nu al goed?) bij het gezin, in de familie en ruimere omgeving (wie helpt je hier nu al bij of heeft in het verleden al geholpen?).

Mensen zijn het gewend om hulp in te schakelen: de garage bij autoproblemen, de winkel als onze wasmachine het begeeft, de ambulance als we een ongeval hebben… Maar uitdagingen in de opvoeding proberen we nog te vaak ‘alleen’ op te lossen. Sterker nog: gezinnen die hun uitdagingen niet meer onder controle krijgen, hebben vaak de neiging om zich af te zonderen.

Sporen ziet dit anders: élk gezin heeft extra mensen nodig in de opvoeding. Een kind vereist minstens tien handen en ogen, je kán je niet in vijf opsplitsen en soms heb je tijd voor jezelf nodig.

Kinderen, jongeren en gezinnen zien wij als volwaardige partner: we gaan samen op zoek naar oplossingen voor alle uitdagingen in de opvoeding zodat kinderen goed en veilig kunnen opgroeien, zo veel mogelijk omringd en ondersteund door familie. Zelfs bij een verblijf in een leefgroep houden wij de familie dichtbij en houden we dit verblijf zo kort mogelijk.

We spreken samen duidelijk en respectvol over de bezorgdheden en geven een plaats aan ieders kijk op de situatie. Het gezin maakt samen met haar familie een plan. Centraal staat de onvoorwaardelijke zorg en liefde voor de kinderen. Wanneer de situatie voor iedereen 'goed en veilig genoeg' is en het gezin samen met familie verder kan, wordt de begeleiding op maat afgebouwd.

Om goede zorg te kunnen geven, moet je ook goede zorg krijgen. Dit geldt zowel voor ouders als voor al onze collega’s. We zetten sterk in op zelfzorg en zorg voor mekaar door onderlinge afstemming, waardering, coaching, ondersteuning en opvolging.