Op een krachtgerichte manier omgaan met situaties waarin de veiligheid van kinderen (mogelijk) in gevaar is.

De kern van de methode is een sterke samenwerking met ouders, kinderen en hun familie, ook als de hulpverlening gedwongen is. De hulpverlener heeft vanuit een houding van respect voor het gezin oog voor signalen van veiligheid én onveiligheid. Signs of Safety is gegroeid vanuit werk in de kinderbescherming en de kortdurende oplossingsgerichte therapie en is sterk beïnvloed door de Resolutions approach.

Een belangrijk werkdocument is een kader met drie kolommen waarin de risico’s worden ingeschat op basis van de zorgen en de krachten in de gezinssituatie. Het kader biedt een plek waarin de hulpverleners en het gezin een gezamenlijke taal kunnen vinden om hun ideeën over de gevaren, krachten en (gewenste) veiligheid te noteren. De expertise van het gezin en de familie en die van de hulpverleners wordt dus samen genomen. Binnen deze drie kolommen wordt ook een veiligheidsplan opgemaakt waarin staat welk concreet gedrag van de ouders en de familie bijdraagt tot een goede zorg voor de kinderen.

De gezinnen en de families nemen de inschatting van de situatie en het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsplan zoveel mogelijk zelf in handen. Het doel is immers dat de volwassenen rondom het kind samen zorgen voor veiligheid zodat de hulpverlening kan wegvallen. De stem van de kinderen gaat hierbij niet verloren. Via verschillende methodieken praten hulpverleners met hen over hoe zij ervaren wat er allemaal gebeurt.

Ontwikkeld door Andrew Turnell en Steve Edwards.

Bronnen:
Turnell, A., & Edwards, S. (1999). Signs of Safety: A safety and solution oriented approach to child protection casework. New York: WW Norton.
Resolutions Consultancy Pty Ltd. (2018). What is signs of safety? Opgehaald op 27/09/2018 van https://www.signsofsafety.net/wat-zijn-tekenen-van-veiligheid/?lang=nl  
Signs Of Safety. (2014). What Is Signs of Safety? Opgehaald op 13/08/2019 van https://www.youtube.com/watch?v=x6WYm4F9mik
Resolutions Consultancy Pty Ltd. (2018). What is signs of safety? Opgehaald op 27/09/2018 van https://www.signsofsafety.net/wat-zijn-tekenen-van-veiligheid/?lang=nl
Movisie. (2017). Signs of Safety. Opgehaald op 27/09/2018 van https://www.movisie.nl/interventie/signs-safety