Een benadering van het beoordelings- en planningsproces in de kinderbescherming waarbij samenwerking, veiligheid en het gezin centraal staan.

Partnering for Safety helpt iedereen focussen op het inschatten en indien nodig vergroten van de veiligheid van de kinderen. De samenwerking start met een omvattende en evenwichtige beoordeling van de situatie. De ouders, de kinderen en de familie worden gezien als de experten van hun eigen leven. De hulpverlener gelooft dat verandering mogelijk is en dat iedereen op zijn manier kan bijdragen tot oplossingen voor de moeilijkheden.

De hulpverlener zoekt samen met het gezin, de familie en de verwijzer naar een gemeenschappelijke taal voor de (mogelijke) mishandeling, voor wat er goed loopt en voor de doelen. Alle informatie komt in één beoordelingskader dat tijdens de begeleiding steeds opnieuw wordt aanpast op basis van wat de ouders, familieleden, verwijzer en kinderen vertellen. Via verschillende methodieken verkent de hulpverlener de gedachten, vragen, wensen en zorgen van de kinderen.

Vanuit het beoordelingskader stelt het gezin een gedetailleerd veiligheidsplan op waarin staat wie er wat zal doen om ervoor te zorgen dat de kinderen veilig zijn. Ook de familieleden spelen hierin een rol. Zij worden op de hoogte gebracht van de zorgen en uitgenodigd om de plannen mee uit te werken, uit te voeren en op te volgen.

Partnering for Safety is ontwikkeld door Sonja Parker.

Bron:
Parker, S. http://www.partneringforsafety.com/overview-of-pfs.html