Meisje met bloem

Contextbegeleidster Tina maakte met een familie een veiligheidsplan op tijdens een familieberaad. In de gezinssituatie waren er beschuldigingen van seksueel misbruik en verschillende verklaringen hierrond. 
Lees het hier.

Jan vroeg aan Tina hoe het haar gelukt is om met deze situatie te werken.