Een visuele en dynamische methode om met een gezin, en hun familie, te spreken over hoe ze hun leven (in de toekomst willen) zien.

De “Family Road Map” (FRM), ontwikkeld door Sonja Parker.
Via vragen “hoe ze hun leven op zijn best zien”, en “hoe ze hun leven op zijn slechtst zien”, komt er aan bod wat er allemaal op de weg (“road”) tussen het slechtste en het beste ligt: wat ze al hebben overwonnen, wat er wel goed loopt, hoe het hen gelukt is om bepaalde zaken te bereiken, wie of wat er hun helpen, en welke hindernissen of uitdagingen er nog liggen.

Indien er een gemandateerde voorziening betrokken is, wordt ook hun visie in tweede instantie aan de Family Road Map toegevoegd.

 

Voorbeeld Family Road Map

 

De Family Road Map wordt op een muur, een grote tafel of op de grond getekend. Het is erg belangrijk dat iedereen kan zien wat er allemaal geschreven wordt, zodat iedereen zoveel mogelijk kan deelnemen aan het gesprek. 
 

Er kan op verschillende momenten gedurende de begeleiding aan een FRM gewerkt worden:

  • Direct na de start van de begeleiding om de zienswijze van het gezin te leren kennen.
  • Als je al een tijdje met het gezin samenwerkt en merkt dat het voor het gezin en de familie moeilijk is om hun ideeën te delen en de meningen van de professionals te horen.
  • Op het moment dat het gezin familieleden engageert. De FRM kan het gezin helpen om hun verhaal te delen en de ideeën en meningen van hun familie te weten te komen.
  • Als een voorbereidende stap op de veiligheidsplanning met het gezin en de familie.

Het is belangrijk om als werker vooraf de informatie die er reeds is goed te analyseren. Je moet voor jezelf duidelijk hebben waarover je bezorgd bent dat er zou kunnen gebeuren met de kinderen in de toekomst als er niets verandert in het gezin en welke veranderingen jij moet zien in het gezin om voldoende vertrouwen te hebben dat de kinderen veilig zullen zijn. Deze informatie zal helpen om goed te kunnen luisteren naar de inzichten van het gezin en om de juiste vragen te stellen over veiligheid.

Welke familieleden betrokken worden bij het werken aan een FRM, verschilt per gezin. Het is van belang dat de inzichten van alle personen die belangrijk zijn in het leven van het kind worden meegenomen. Voor sommige gezinnen werkt het beter om de FRM eerst samen met de ouders te ontwikkelen en nadien pas te delen met familie. Met de ouders wordt besproken wie de ideeën zeker moet zien, wie nog inzichten zou kunnen toevoegen en wie erin de FRM genoemd wordt als belangrijke ondersteuningsfiguren.

De FRM wordt ook gedeeld met de gemandateerde voorziening (OCJ, VK, SDJ), indien betrokken. Samen wordt er gewerkt aan één FRM of drie-kolommenschema waarin zowel de ideeën van het gezin als die van de dienst zijn opgenomen. De informatie uit de FRM (wat het gezin al doet en nog wil doen, wie kan helpen, hoe moeilijkheden worden aangepakt,…) dient als basis voor een getailleerd en gedeeld veiligheidsplan.

Bron:
Parker, S. (2013). The family road map. A process to elicit the views and ideas of family members, in preparation for detailled collaborative safety planning. 
Downloadbaar via www.partneringforsafety.com