De familie wordt door de hulpverleners als groep betrokken bij het maken van beslissingen voor kinderen die zorg of bescherming nodig hebben.

De groep wordt samengebracht om te werken aan het welzijn, de veiligheid en een permanente verblijfplaats voor de kinderen. De jeugdrechtbank of gemandateerde voorziening belooft akkoord te gaan met de plannen die de familie maakt en die tegemoetkomen aan hun bezorgdheden. Het idee is dat beslissingen die louter door professionals gemaakt worden en enkel focussen op kinderen en ouders het gezin de steun ontnemen van hun familie en de professionals verhinderen om de familieleden als onmisbare partners in het proces te betrekken.

Family Group Decision Making steunt op de volgende waarden:

  • Kinderen hebben het recht om hun familiale en culturele banden te behouden tijdens hun leven.
  • Kinderen en hun ouders maken deel uit van een bredere familie die hen koestert en verantwoordelijk is voor hen.
  • Het is de familie en niet de professional, die instaat voor het welzijn van het kind en voor de beslissingen die nodig zijn om het kind te beschermen.
  • Alle families hebben recht op het respect van de overheid. De overheid moet een extra inspanning leveren om respect te tonen aan zij die arm, sociaal uitgesloten, gemarginaliseerd zijn of geen macht of toegang hebben tot middelen en diensten.
  • De capaciteiten die de familie heeft om voor het kind te zorgen en om het te beschermen dienen erkend, ondersteund en bevorderd te worden door de overheid.
  • Families kennen hun eigen geschiedenis en kunnen deze kennis gebruiken om sterke plannen te maken.
  • Families moeten de kans krijgen en gestimuleerd worden om als groep actief deel te nemen aan de jeugdhulp en om leiderschap op te nemen, aangezien dit noodzakelijk is voor het welzijn van de kinderen op lange termijn. Het onevenwicht in macht dat bestaat tussen families en professionals moet wel eerst aangepakt worden.
  • De overheid heeft de verantwoordelijkheid om families te verdedigen tegen onnodige inmenging en om hun kracht en sterktes te bevorderen (Kempe center, 2013).

FGDM staat centraal in de praktijk van Kelli De Cook (Olmsted County Minnesota US). Zij en haar team hebben ruime ervaring in het volwaardig betrekken van families bij de jeugdhulp.

Bronnen:

DeCook, K. & Sulkers, E. (2016). Werken met netwerken in situaties van verontrusting.