Omgaan met situaties waarin er een vermoeden is van misbruik maar waarin ouders niet erkennen dat er misbruik is of dat ze er zelf een rol in spelen.

Susie Essex

Situaties waarin er verschillende verklaringen zijn voor gebeurtenissen of signalen, zorgen vaak voor frustratie en machteloosheid bij het gezin en bij de hulpverlener. De discussie tussen hen leidt dikwijls tot een impasse waarin het niet mogelijk is om samen te werken rond de veiligheid van de kinderen.

In de Resolutions Approach laat de hulpverlener de idee los dat een bekentenis de enige weg is naar een veilige situatie. Zij streeft ernaar dat de ouders zich inzetten voor een toekomst waarin het voor iedereen die betrokken is duidelijk is dat er nooit zoiets kan gebeuren als wat volgens de beschuldigingen of de veroordeling aan de orde is. De ouders werken aan het garanderen van veiligheid in de toekomst via een veiligheidsplan. Op die manier laten ze zien dat ze de ongerustheden au serieus nemen. 

Zoveel mogelijk mensen in en rond de familie zijn op de hoogte van de problemen en de beschuldigingen én werken mee aan het plan. Hoe ernstiger de beschuldigingen, hoe sterker het veiligheidsplan zal moeten zijn. De ouders werken samen met de hulpverleners ook aan verhaal waarin ze de kinderen een uitleg geven voor wat er allemaal gebeurd is.

Door deze manier van werken worden de kinderen beschermd tegen misbruik en diegene die van het misbruik wordt beschuldigd, wordt beschermd tegen toekomstige aantijgingen of misverstanden.

Bronnen:

Turnell, A., & Essex, S. E. (2010). Als er 'niets aan de hand' is: Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Een heel waardevolle methodiek van de Resolutions Approach is het Woord en Beeld verhaal (Words and Pictures).

Woord en Beeld verhaal