Biedt methoden en strategieën om familieleden van kinderen in de jeugdzorg te vinden en te engageren.

Family Finding is een benadering ontwikkeld door Kevin A. Campbell. Het doel is om elk kind met zijn familie te verbinden zodat het betekenisvolle en blijvende relaties heeft met volwassenen die hem gedurende heel zijn leven ondersteunen.

In het proces van Family Finding worden familieleden opgezocht die het kind niet kent of met wie zij contact heeft verloren. Familieleden die bereid zijn om levenslang met haar in verbinding te gaan worden samengebracht in bijeenkomsten.

Vanuit hun verbinding, affectie en bezorgdheid voor het kind vormen ze haar ‘levenslange netwerk’ dat haar helpt helen na moeilijke ervaringen. Het streven is dat het kind (opnieuw) blijvend op een veilige manier in een gezin kan verblijven en deel uitmaakt van een gemeenschap. De familieleden worden door de hulpverleners geholpen om realistische en duurzame plannen te maken om de lange termijn noden van het kind te vervullen.

Bronnen:
Campbell, K. & Family and Children’s services of the Waterloo Region. (2017). Family Finding Revision One: Implementation and Practice Manual.
National Institute for Permanent Family Connectedness. (2019). More About Family Finding. Opgehaald 05/08/2019 van http://www.familyfinding.org/moreaboutfamilyfinding.html