Wil ouders sterker maken door ze te leren om op een geweldloze manier en gesteund door andere volwassenen meer aanwezig te zijn in de leefwereld van het kind.

Geweldloos Verzet is een aanpak bedacht door Haim Omer en heeft zijn oorsprong in de vredesbeweging. De aanpak wordt ingezet wanneer kinderen heel moeilijk of gewelddadig gedrag tonen en gesprekken niet meer helpen.

De aanpak helpt ouders om een brug te maken tussen het stellen van grenzen en het tonen van begrip voor het kind. Ouders leren dat ze dingen kunnen doen waarmee ze tegen hun kind zeggen ‘Ik ben je ouder! Ik geef je niet op en ik geef niet toe!’ en dat ze op die manier laten zien dat bepaald gedrag echt niet kan én dat ze hun kind graag zien.

Ouders gaan geen strijd aan, noch geven ze toe. Ze weten dat ze het gedrag van hun kind niet onder controle hebben maar zetten sterk in op de controle van hun eigen gedrag. Door hun standvastigheid voelen ze zich minder machteloos.

Ouders houden de problemen niet langer geheim. Samen met familieleden, leerkrachten, begeleiders,… vormen ze een gemeenschappelijk en krachtig netwerk met voldoende (zelf)vertrouwen en gezag om er te zijn voor het kind.

Het concept van Nieuwe Autoriteit sluit sterk aan bij Signs of Safety en Partnering For Safety: het creëren van een kader dat veiligheid biedt aan kinderen en jongeren doordat ouders, steunfiguren uit de context van het gezin, leerkrachten en begeleiders hen vanuit een gezamenlijke regie omringen en opvoeden.

Bronnen:
Omer, H. (2011). Nieuwe Autoriteit: samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV.
Omer H., & Wiebenga, E. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Houtem: Bohn Stafleu van Loghum.

Boeken

Haim Omer - Geweldloos verzet in gezinnen: Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten - uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum - 2007

Haim Omer - Nieuwe Autoriteit: samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving - Hogrefe Uitgevers BV - 2011

Haim Omer - Waakzame Zorg: hoe je als ouders je kinderen houvast kan bieden als dat nodig is - Hogrefe Uitgevers BV - 2015

 Day, Heismann& Spyrou - Geweldloos verzet in de opvoeding, NonViolent Resistence (NVR),richtlijnen voor ouders en opvoeders van kinderen en jongeren die erg lastig ofgewelddadig gedrag vertonen - 2011 - vertaling door Wiekslag vzw 

Day,Heismann & Spyrou - La résistance non-violente dans l'éducation (RNV),NonViolent Resistence (NVR), directives pour parents et éducateurs d'enfants etde jeunes qui manifestent des comportements très pénibles ou violents - 2011 -vertaling door Sporen vzw 

Aan te kopen via Sporen voor €4 + verzendingskosten. Bestellen via administratie@sporen.be of 016/ 38 76 00 

Websites


Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet (BIGV): www.bigv.be

New Authority Network International (N.A.N.I.): www.newauthority.net