Als je volwaardig partnerschap belangrijk vindt in de hulpverlening die je medewerkers/collega’s bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen, is het cruciaal dezelfde uitgangspunten ook te hanteren in het leidinggevend coachen van je medewerkers/collega’s.

Andrew Turnell en Steve Edwards formuleerden in “Signs of Safety” 12 principes van partnerschap met cliënten.
Op de Signs of Safety Gathering in Leiden (2011) formuleerden verschillende sprekers dezelfde uitgangspunten in het samenwerken met collega’s.

12 uitgangspunten voor partnerschap in het samenwerken met kinderen, jongeren, gezinnen, families

1. Ga om met je cliënt als iemand die het waard is om mee samen te werken.
2. Werk samen met de persoon, niet met het misbruik.
3. Besef dat samenwerking ook mogelijk is wanneer dwang noodzakelijk is.
4. Erken dat elk gezin signalen van veiligheid heeft.
5. Houd je focus op de veiligheid van de kinderen.
6. Onderzoek wat de cliënt wil.
7. Zoek altijd naar details, concrete voorbeelden.
8. Werk aan het tot stand brengen van kleine veranderingen.
9. Verwar de details van een zaak niet met je oordeel.
10. Bied keuzemogelijkheden.
11. Zie het gesprek als een forum voor verandering.
12. Beschouw deze praktijkprincipes als aspiraties, niet als aannames.

12 uitgangspunten voor partnerschap in het samenwerken met collega's
 

1. Respecteer je medewerker/collega als iemand die het waard is om mee samen te werken.
2. Werk samen met de persoon, niet met zijn fouten.
3. Besef dat samenwerking ook mogelijk is, als er bepaalde dingen moeten.
4. Erken dat elke medewerker/collega sterktes heeft.
5. Blijf professionaliteit centraal stellen.
6. Ga na wat je collega/medewerker wil.
7. Zoek altijd naar details.
8. Werk aan het tot stand komen van kleine veranderingen.
9. Verwar de details van een zaak niet met beoordelingen.
10. Bied keuzemogelijkheden.
11. Zie het gesprek als een forum voor verandering.
12. Beschouw deze uitgangspunten als aspiraties, niet als aannames.