geweldloos verzet


Geweldloos Verzet is een aanpak bedacht door Haim Omer en heeft zijn oorsprong in de vredesbeweging De aanpak wordt ingezet wanneer kinderen of jongeren heel moeilijk of gewelddadig gedrag  tonen en dialoog niet meer helpt.

Geweldloos verzet wil ouders sterker maken door ze te leren om op een geweldloze manier en gesteund door andere volwassenen meer aanwezig te zijn in de leefwereld van het kind.

 

De aanpak helpt ouders om een brug te maken tussen het stellen van grenzen en het tonen van begrip voor het kind. Ouders leren dat ze dingen kunnen doen waarmee ze tegen hun kind zeggen ‘Ik ben je ouder! Ik geef je niet op en ik geef niet toe!” en dat ze op die manier laten zien dat bepaald gedrag echt niet kan én dat ze hun kind graag zien (Omer &Wiebenga, 2015).

Ouders gaan geen strijd aan, noch geven ze toe. Ze weten dat ze het gedrag van hun kind niet onder controle hebben maar zetten sterk in op de controle van hun eigen gedrag. Door hun standvastigheid voelen ze zich minder machteloos (Omer, 2011)

 

Ouders houden de problemen niet langer geheim. Samen met familieleden, leerkrachten,begeleiders,… vormen ze een gemeenschappelijk en krachtig netwerk met voldoende (zelf)vertrouwen en gezag om het gedrag van het kind aan te pakken en om er te zijn voor het kind (Omer & Wiebenga, 2015).

 

Bronnen:

- Omer H. (2011). Nieuwe Autoriteit: samen werken aan eenkrachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV.
- Omer H. & Wiebenga, E. (2015). Geweldloosverzet in gezinnen. Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructiefgedrag van kinderen en adolescenten. Houtem: Bohn Stafleu van Loghum.VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up