Mobility Mapping


 

Mobility mapping is een methodiek ontwikkelt door Kevin Campbell.  Tijdens een mobility mapping krijgt het kind of de ouder de kans om terug te denken aan belangrijke personen en plaatsen uit zijn of haar verleden.

De ouder of het kind tekent zijn of haar leven op een groot papier op de muur en wordt hierin geleid door vragen van de contextbegeleider. De vragen richten zich enkel op positieve herinneringen en in het bijzonder op wie van betekenis was of is voor de cliënt. De ouder of het kind wordt herinnerd aan waardevolle momenten en aan nauwe banden. De contextbegeleider hoort zo vaak een heleboel nieuwe namen. Hij bekijkt samen met het kind/de ouder met wie deze contact wil opnemen en hoe dit kan.

 

Het proces bestaat uit 4 stappen:

 

  1. In een eerste stap maakt de ouder of het kind een tijdlijn door te starten met het tekenen van zijn of haar eerste huis. De contextbegeleider helpt door het stellen van passende vragen bij elke periode uit het leven

      Bvb.: “Denk zo ver als je kan terug in je leven. Waar was de eerste plek waar je gewoond hebt? Hoe oud was je        toen je daar woonde? Wie leefde daar samen met jou? Naar welke school ging je? Had je een favoriete leraar?   
      Ken je de naam van je grootouders? Wat is je leukste herinnering aan hen?”

 
 2. Vervolgens wordt aan de ouder of het kind gevraagd om aan te duiden wie voor hem/haar belangrijk is of is
     geweest.

3. In een derde stap wordt gevraagd  naar wat hij of zij mist in zijn of haar leven. Dit kunnen bepaalde personen
      zijn, bepaalde plaatsen of dingen,antwoorden op bepaalde vragen,…

4. Tenslotte wordt gepolst naar wie de ouder of het kind zou willen uitnodigen op het familieberaad.

 

       Bronnen:
- www.kidscentralinc.org
- De Cook, K. & Sulkers, E. (2016). Werken met netwerken in situaties van verontrusting (reader).
VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up