FamiliecirkelsFamiliecirkels, ook wel veiligheidscirkels genoemd, is een methodiek die door Sonja Parker werd ontwikkeld om het netwerk van een gezin in kaart te brengen

 

Aan de ouders en jongeren wordt gevraagd welke mensen op de hoogte zijn van de gebeurtenissen die ertoe geleid hebben dat ze begeleid worden door de bijzondere jeugdzorg. 

De namen van deze mensen komen in de tweede cirkel.

Vervolgens wordt bekeken of er mensen zijn die al een beetje weten van wat er gebeurd is, maar nog niet volledig op de hoogte zijn. Deze namen worden genoteerd in de derde cirkel. 

In de buitenste cirkel komen de mensen met wie de ouders en de jongeren wel contact hebben, maar die (nog) van niets weten.

 

Hierna wordt met het gezin besproken welke personen uit de buitenste cirkels nog deel zouden mogen uitmaken van de tweede cirkel. Bij welke mensen voelen ze zich het meest comfortabel, door wie voelen ze zich het best begrepen en wie ze denken ze dat belangrijk is om deel te nemen aan het veiligheidsnetwerk?

 

Ten slotte wordt bekeken wat deze personen dienen te weten om deel te nemen aan het veiligheidsnetwerk/om te kunnen helpen en hoe deze personen geïnformeerd zullen worden¹.

 

Bron:

¹ Parker, S. (2012).‘Veiligheidscirkels’ van het gezin: een middel om ouders te helpen om mensen te identificeren voor het veiligheidsnetwerk van hun kind(eren). Brussel:Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up