Innovatief Project rond werken met netwerkenIn 2014-2015 werkten we samen met  Amber vzw, Tonuso vzw en de verwijzers van Vlaams-Brabant en Brussel aan een innovatief project rond het werken met ruimere netwerk van cliënten.

 

Het doel van het samenwerkingsverband was om samen te investeren in dit thema en om het een plaats te geven binnen de hulpverlening die we aanbieden.

De verschillende partners kozen binnen dit project elk een eigen focus, maar werkten samen op het niveau vaneen stuurgroep en via intervisies. We gingen een samenwerking aan met hogeschool Odisee voor het bevragen van ouders en jongeren en stelden zelf een bevraging op voor de eigen medewerkers.

 

De doelstellingen van Sporen binnen dit project waren de volgende:

 

  • Familieberaden organiseren in minstens 3 begeleidingen in elke afdeling van Sporen in 2015, waarbij bij minstens de helft van deze familieberaden 6 of meer volwassenen als contextfiguren deelnemen.
  • Inventariseren van de werkzame factoren in het werken met families, door middel van:

o  Waarderende interviews bij de contextbegeleiders

o  Tevredenheidsmeting bij de families waar familieberaden zijn doorgegaan (Odisee)

  • Een handleiding voor contextbegeleidingen in Sporen, waarvan verwacht wordt dat contextbegeleiders deze volgen en waarin familieberaden vervat zit.
  • Het maken van een bijlage bij deze handleiding waarin wordt uitgelegd hoe we de factoren die invloed hebben op de werkzaamheid van hulpverlening concreet maken binnen Sporen.

 

Lees meer over ons gezamenlijk project in het werkingsrapport.

 

Kom meer te weten over het onderzoek bij ouders en jongeren in het onderzoeksrapport van Odisee en het artikel hierover op sociaal.net.

 

Vindt meer informatie over de ervaringen van begeleiders in het artikel in Agora: ‘Doen wat werkt?Netwerken inzetten werkt!’        
      
VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up