Van Scott tot Kelli


In 2005 organiseerde Sporen vzw een studiedag met Scott W. Henggeler, en anderen, rond "Multisystemic Treatment". Daarna zochten we verder inspiratie bij Insoo Kim Berg en Steve de Shazer, die eerder ook al invloed had gehad bij het ontstaan van Crisishulp aan Huis.

Via het werk van Insoo Kim Berg in de kinderbescherming, met onder andere het voortreffelijke "Ik wil mijn kind niet kwijt", leerden we "Signs of Safety" van Andrew Turnell en Steve Edwards kennen. Met behulp van DVD's die Walter Oppenoorth van intervisies met Andrew Turnell maakte, oefenden we in 2009 al met het eerste framework van Signs of Safety als intervisiemodel.

In Juni en September 2010 gingen 12 medewerkers naar een tweedaagse workshop “Involving children and building rigorous safety plans in high risk child protection casework” met Andrew Turnell, en naar een tweedaagse workshop “Building safety in situations of family violence” met Sonja Parker en Adriana Uken.

Signs of Safety is een “benaderingswijze” in de jeugdhulpverlening ,”visie en gereedschap”, om met kinderen, gezinnen, families en professionelen in situaties van “ongerustheid” te werken aan een veiligere, betere toekomst voor kinderen, en dit door gezinnen en hun eigen netwerk hun eigen veiligheidsplanning, met afspraken en controles, te laten uitwerken en uitvoeren.

Deze vier dagen Utrecht zaaiden verder kiemen van interesse en enthousiasme, … een interne werkgroep “Signs of Safety” werd opgericht. We maakten het plan om in “enkele begeleidingen” “voorzichtig” met Signs of Safety op te starten.
Enkele weken later bracht Sonja Parker ons in contact met Eric Sulkers, kinderarts, verbonden aan het AMK in Middelburg, en projectleider Signs of Safety in Zeeland. Zeeland en Drenthe waren de twee regio’s in Nederland waar Signs of Safety al het meest gevorderd was.

Ondertussen werd er vanuit de Regionale Stuurgroep Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant naar voorstellen gevraagd in verband met mogelijk vormingsaanbod om hulpverleners sterker te maken in het werken met “maatschappelijke noodzaak”(als mensen ongerust zijn over de veiligheid van kinderen); we deelden daar onze plannen in verband met Signs of Safety: hier werd meteen enthousiast op gereageerd.
Toen we net voor Kerst 2010 in de sneeuw naar Middelburg reden, hadden we twee vragen mee: de vraag voor training in Sporen, en de vraag voor een studiedag voor Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant.

Op 2 mei 2011 startte Eric Sulkers met een training in Sporen; ook de verwijzers (consulenten Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en Sociale Dienst Jeugdrechtbank), aangestuurd door het enthousiasme van regioverantwoordelijke Veronique Vanhoutryve en lid van het Multidisciplinair team Chris Gautier, stapten in de training: in drie lopende begeleidingen startten we met "een beetje" Signs of Safety; rond deze begeleidingen verzamelden we de betrokken begeleiders, de teamcoördinator en stafmedewerker contextgericht werken, de betrokken verwijzers/consulenten en de teamverantwoordelijken (van deze verwijzers), aangevuld met iemand van het Multi-disciplinair team van de verwijzers, de teambegeleiders en de directeur van Sporen. In 2011 organiseerden we een tweedaagse opleiding en twee halve dagen supervisie; dit traject werd verder gezet in 2012.
Ondertussen startten er ook vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn opleidingen voor alle verwijzers/consulenten van Vlaams-Brabant en Brussel.

In september 2011 trokken we met een groep van 12 medewerkers naar de driedaagse Signs of Safety Gathering “Building the practice, building the organisation” in Leiden, waar teams van over de hele wereld hun“good practices” in Signs of Safety voorstelden. Deze groep medewerkers kwam terug uit Leiden met de overtuiging “Dit moeten we in heel Sporen doen!”.

   

Twee medewerkers volgden, in het verlengde van de Gathering, de workshop “ Organizing and leading effective child protection” , op 7 september 2011 in Oegstgeest.
In het Jaaractieplan 2012 stond de implementatie van Signs of Safety in Sporen dan ook in een tiental concrete doelstellingen vermeld.

Op 17 en 18 oktober 2011 organiseerden de Regionale Stuurgroepen van Vlaams-Brabant en Brussel, onder voorzitterschap van Martine Puttaert, samen met Sporen vzw introductiedagen “Signs of Safety” in Brussel en Leuven. In 2012 werd deze introductie verder gezet met een derde introductiedag op 8 maart, en kwam er een tweedaagse training met Eric Sulkers en Sonja Parker op 14 en 15 juni.: in totaal namen 580 jeugdhulpverleners deel aan de introductiedagen (de tweedaagse was met 120 inschrijvingen volgeboekt).
Integrale Jeugdhulp organiseerde hiernaast ook nog een ruim aanbod aan workshops;de workshops “introductie en intervisie Signs of Safety”, “omgaan met tegenstrijdige belangen”, en "opgroeien in veiligheid",  werden gegeven door medewerkers van Sporen in 2012 en 2013.

   

     

   

   

Samenspraak_perspectieven17en18oktober2011.pdf

Samenspraak_workshops_deskundigheidbevordering2011.pdf

uitnodiging_samenspraak_leidinggevenden16april2012.pdf

uitnodiging_Samenspraak_14en15juni2012.pdf

Workshopsomgaanmetverontrusting2013.pdf


Vanaf begin 2013 startte Eric Sulkers een coachingstraject voor de interne trainers in Sporen,om de implementatie in Sporen te verbeteren: Elke werkbegeleider in Sporen wordt door één van de trainers gecoacht, en er is een gezamenlijke groepsintervisie voor de werkbegeleiders.
De trainers, die intern in Sporen training geven in Signs of Safety, hebben ondertussen ook al verschillende driedaagse basisopleidingen “Opgroeien in Veiligheid” gegeven aan medewerkers van Amber, OTA, Ter Loke, CKG De Schommel en De Waaiburg.

In juni 2013 namen 7 medewerkers deel aan een driedaagse training met Susie Essex en Eric Sulkers “Words and Pictures” in Zeeland; en in oktober 2013 volgden 5 medewerkers een driedaagse training “systemische gesprekstechnieken bij huiselijk geweld en kindermishandeling” met Susie Essex, Eric Sulkers en Arianne Struik in Doorn.

In 2014 mochten we Sonja Parker en Eric Sulkers opnieuw ontvangen: op 30/09 in Sporen en op 01 en 03/10 op een tweedaagse, georganiseerd door Integrale jeugdhulp... Sonja stelde onder andere de "Family Road Map", de "Immediate Story" en de "Trauma Healing Story" voor.

   

    

Ondertussen bleven de interne trainingen en supervisies door Eric Sulkers lopen, pasten we onze procedures aan, maakten we afspraken rond werkbegeleiding/supervisie, sjablonen voor verslaggeving,... , en startten we een innovatief project op rond het "werken met het eigen netwerk van de jongere en zijn gezin" in samenwerking met Tonuso, Amber en de verwijzers van de SDJ en OCJ Vlaams-Brabant en Brussel. Dit innovatief project liep door in 2015, en resulteerde in  een studiedag en een wetenschappelijk onderzoeksrapport door Odisee Hogeschool.
We recruteerden onze eigen pionier Familieberaden, om extra werkkracht en ervaring te leveren aan de verschillende afdelingen van Sporen in het opzetten van Familieberaden: 16 in 2014, 88 in 2015 en 109 in 2016. Daarnaast volgde onze stafmedewerker beleid het project inhoudelijk en cijfermatig op, en startten we een samenwerking met UCLL rond verder wetenschappelijk onderzoek, in een link met KUL.

17 stafmedewerkers volgden een vijfdaagse verdiepingstraining Signs of Safety in juni 2015 in Schoorl (NL), en 6 stafmedewerkers namen deel aan een vijfdaags Signs of Safety bootcamp met Andrew Turnell in Amersfoort, in april 2016. Denis Gorgon en Kevin Van Bedts brachten een presentatie op de Nederlandse Signs of Safety Gathering in Zwolle (2016), en in juli 2016 op de Internationale Signs of Safety gathering in Norwich (UK).

 
   

Eric Sulkers gaf een tweedaagse Words and Pictures, en systemische gesprekstechnieken, voor een dertigtal Sporenmedewerkers op 12 en 13 april 2016.

     


Daarnaast en aanvullend gaven Idan Amiel, en zijn collega's van het New Authority Centre uit Tel Aviv,  in-house trainingen, drie dagen in februari 2015, en vijf dagen in maart 2016, aan de teams van Traject, Pas, Klimop, Pijl en Studio 3.

 

Sporen-trainers gaven ondertussen basisopleidingen "Opgroeien in Veiligheid" aan medewerkers van Ter Loke, CKG De Schommel, OBC Bethanië, VCLB Leuven, Resonans, MPC Ter Bank, Apart, Combo, CKG De Kleine Parachute, OBC Ter Wende-Espero, gemengde groepen van CAW's en CLB's uit Vlaams-Brabant en Brussel (in opdracht van IJH).

In oktober 2016 organiseerden we een tweedaagse training rond"Family Conferencing" met Kelli DeCook van de Family Service Rochester (Olmsted County USA), die ons kwam trainen vanuit 20 jaar ervaring in het werken met Family Conferences in Olmsted, samen met Eric Sulkers. Na deze tweedaagse in Sporen volgde er nog een tweedaagse training in Brussel, georganiseerd door Integrale Jeugdhulp, waar Martine Puttaert ondertussen al 5 jaren de drijvende kracht was achter het opzetten van trainingen met Eric Sulkers, Sonja Parker, en nu dus Kelli DeCook.

   
    
   
 


VZW Sporen
Partner 2
Partner 3

© Opgroeien in Veiligheid - vzw Sporen - CMS: NetTools - Design: Just Catch Up